من و افکارم!!!!!!

زیر پوست من

» اعتیاد :: یکشنبه ۱۳٩٦/٤/۱۸
» تغییر فصل :: دوشنبه ۱۳٩٦/٤/۱٢
» بعد بعدها.... :: جمعه ۱۳٩٥/٦/۱٢
» خیلی ساده :: یکشنبه ۱۳٩٤/۱/٢
» یک سو تفاهم ساده..... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٩/٢٠
» ابهامات :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۸/٧
» ماکت ..... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٧/۳
» از بیانات :: جمعه ۱۳٩۳/٦/٧
» خلاصه ..... :: جمعه ۱۳٩۳/٥/۱٠
» منحصر به فرد :: یکشنبه ۱۳٩۳/٤/۱
» از سوالات :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۳/٧
» روزگار :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/٢
» بدون عنوان :: جمعه ۱۳٩۳/۱/۱
» گذر زمان . . . . :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٠/٩
» اینجاست که شاعر میگه.... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٩/٤
» پیله :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/۱٤
» همیشه :: شنبه ۱۳٩٢/٧/٢٠
» از نگاه من . . . . :: دوشنبه ۱۳٩٢/٦/٤
» بر باد رفته . . . . . :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٥/۱٧
» احتمالا تقابلات!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٤/٢٦
» از قضایا :: شنبه ۱۳٩٢/٤/٢٢
» از مقدرات! :: یکشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٦
» از تبدیلات :: یکشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٦
» از تناقضات! :: شنبه ۱۳٩٢/٤/۱
» از ادوات :: شنبه ۱۳٩٢/٤/۱
» آره :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٩
» برای امروز :: شنبه ۱۳٩٢/۳/٢٥
» می خوایم خودمون باشیم. :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٢
» می رود! می آید. هست. :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٢
» هشت و بیست :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٢
» آنچه برای خود می پسندی!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٢
» از مقدمات!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٢
» معجزه! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٢
» طفلک خدا :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٢
» یک دوست :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٢
» با تو :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٢
» از دوران طفولیت!!! :: دوشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٠
» تکرار تاریخ :: جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٧
» 2 یا 3 اینچ!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٥
» روی موج شانه هایت ...... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٥
» من جمله عقب ماندگی ها.... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٥
» معقولانه ....! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٥
» رویه های تکراری ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۳/۱۳
» تو زیبایی و این حقیقته :: یکشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٢
» سوتی در رسم فنی!!! :: دوشنبه ۱۳٩٢/۳/٦
» مبدا.......... :: یکشنبه ۱۳٩٢/۳/٥
» دلهره :: یکشنبه ۱۳٩٢/۳/٥
» 12+1 :: شنبه ۱۳٩٢/۳/٤
» ممتد. :: شنبه ۱۳٩٢/۳/٤
» در امتداد بهار .......... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱
» یکی مثل هیچکس. :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱
» مثل ........ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱
» اتریش....... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱
» رکورد....... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱
» اصلاحیه :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/۳٠
» از نتایج.... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/٢٩
» به همین راحتی :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/٢٩
» قصار!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/٢٩
» از ما بهترون!!! :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/٢٩
» کار سر خود! :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/٢٩
» یه روزی...... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/٢٢
» خلاصه..... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۸
» سوال :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٥
» کوچه باغ خاطره!!! :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٥
» بدک هم نیست!!! :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٥
» صدای آرامش.... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٥
» حتما! :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٥
» از نظرات :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱
» و همچنان!!! :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٩
» از تو حرکت! :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۸
» خوش خلقی :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۸
» قبلنا.... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۸
» نه چندان قدیم!! :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۸
» سخت تر از سخت. :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۸
» ولی خوب میشه!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/٤
» اپیدمی!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱/٢۸
» غیر اجتماعی!! :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱/٢٥
» دستا بالا ..... :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱/٢٥
» دیدم!!! :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱/٢٥
» قدیما............ :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱/٢٥
» دعا :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱/٢٠
» خشم...... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱/٢٠
» می تونی........ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱/٢٠
» های پروردگار......... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱/٢٠
» همسفر :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱/۸
» آره خدا ..... اینجوریاس :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱/۸
» سفر :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱/۸
» ایدئولوژی :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱/۸
» خوب دیگه!!! :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱/۸
» الکی خوشیم! :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱/۸
» از کجا تا کجا!!! :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱/۸
» میتونه! :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱/٥
» یه گردش به راست. :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱/٥
» از خاطرات. :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱/٥
» از واقعیات :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱/٥
» معجزه :: شنبه ۱۳٩٢/۱/۳
» مگا میکس.... :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» اخلاق حرفه ای :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» از روشها :: شنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» پژواک :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» آخرا :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» تهدید :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» امروز........ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱
» درس عبرت!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» کف اندر کف........ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» سروتونین.......... :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» آره و اینجوریه. . . . :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» جنون ............. :: جمعه ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» یک واکنش...... :: جمعه ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» بی تفاوت........... :: جمعه ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» بیاموزیم . . . . :: جمعه ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» لحظه ای. . . . :: جمعه ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» خون و باز هم خون. :: جمعه ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» احیانا. . . :: جمعه ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» پیام. :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» گاهی... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» احتمالا نوستالژی :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» یادش بخیر....... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» + + . . . . :: جمعه ۱۳٩۱/۱۱/٦
» آرام. :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٥
» روزمرگی! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٥
» روتین!!! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٥
» آدرنالین :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢
» این که ناراحتی نداره!!! :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱
» از مصایب :: جمعه ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» از نداشته ها............... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» ارتقاعات بدون عین!!!!!!!! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» رو کم کنی! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» فقط :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» حتی با معجزه :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» بهانه......... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» از عوامل :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» مثل همیشه. :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» رینگ خونین....... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» ما .... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» تجربه. :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» هی :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» زمونه....... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» ناشناس :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» بی عنوان :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» چه اسما ........... :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» به روش ما!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» طفلی..... :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» کنجکاوی!!!!!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» برای خودم. :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» مکرر :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» هیییی :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» مرور.... :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» جاذبه توریستی! :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۳
» نمی دونم. :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۳
» رفیق قدیمی......... :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۳
» ادمیت! :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۳
» از روش ها! :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۳
» دستاورد! :: شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢
» از روش ها! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/٢۱
» وقتی از همون اول معلومه مگه مجبوری..... :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/٢۱
» چیزی که ما نداریم!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/٢۱
» مسافرت!! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/٢۱
» از تعاملات :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/٢۱
» untouchable :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/٢۱
» از خاطرات!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/٢۱
» از بیانات :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/٢۱
» از علایق! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/۱٤
» از دلایل :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/۱٤
» دیالوگ...... :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/۱٤
» از انواع هدایا..... :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/۱٤
» از روایات!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/۱٤
» از توهمات :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/۱٤
» از مشاغل. :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/۱٤
» و اونوقت ما!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/۱٤
» بستگی... :: شنبه ۱۳٩۱/٩/٤
» تا کجا .... :: شنبه ۱۳٩۱/٩/٤
» حتما!!! :: شنبه ۱۳٩۱/٩/٤
» جنبه هم خوب چیزیه! :: شنبه ۱۳٩۱/٩/٤
» به عمد :: شنبه ۱۳٩۱/٩/٤
» از عوارض ...... :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٢۸
» اون قدیم ندیما!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٢۸
» صله ارحام!!! :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٢۸
» از نصایح مادر بزرگ :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٢۸
» وقتی که مغزم ارور داد!! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/٢۳
» تب!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/٢۳
» 2 :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/٢۳
» خیلی دور خیلی نزدیک 2 ! :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٢۱
» از احوالات بزرگ شدن!!! :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٢۱
» از مسائل :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٢۱
» از جملات دختر عمو!!! :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٢۱
» امکانات اولیه برای نفس کشیدن!!! :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٢۱
» خود درگیری :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٢۱
» تفکرات مثبت! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/۱۸
» از تمرینات!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/۱٦
» ملت در ایستگاه! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/۱٦
» از چیزهایی که ما می شنویم!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/۱٦
» صرفه جویی :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/۱٦
» دور دستی در بیست متری! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/۱٦
» بن بست ها .......... :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/۱٦
» بیلبورد! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/۱٦
» بارون :: دوشنبه ۱۳٩۱/۸/۱٥
» نبض :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/۱٤
» ممکنه. :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/۱٤
» از ناشنیده ها!!! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/۱۱
» تفکر متفاوت!! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/٤
» از کمبودات!!! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/٤
» کمک :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/٤
» سوغاتی سفر :: دوشنبه ۱۳٩۱/۸/۱
» از مشکلات!!! :: دوشنبه ۱۳٩۱/۸/۱
» هم خوبه و هم بده :: دوشنبه ۱۳٩۱/۸/۱
» سفر........ :: دوشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٤
» آره. :: شنبه ۱۳٩۱/٧/۸
» متن ادبی :: شنبه ۱۳٩۱/٧/۸
» بعضی وقتا :: شنبه ۱۳٩۱/٧/۸
» دقت :: شنبه ۱۳٩۱/٧/۸
» تمدید گواهینامه! :: شنبه ۱۳٩۱/٧/۸
» 2013 :: شنبه ۱۳٩۱/٧/۸
» تحولات :: شنبه ۱۳٩۱/٧/۸
» حس...... :: شنبه ۱۳٩۱/٧/۸
» آدرنالین!!! :: جمعه ۱۳٩۱/٧/٧
» روش.... :: جمعه ۱۳٩۱/٧/٧
» تفاوت!!! :: جمعه ۱۳٩۱/٧/٧
» تفاوت! :: جمعه ۱۳٩۱/٧/٧
» از تجربیات :: جمعه ۱۳٩۱/٧/٧
» هی ........ زندگی. :: دوشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٧
» باد پاییزی :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢۳
» ترجیح..... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» دیکشنری... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» be cool please :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» یه عده دیگر..... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» تنها! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» 180 درجه چرخش! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» سوال :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» جواب قاطع :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» کنترل از راه دور :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» آس گشنیز :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» خاطرات!! :: شنبه ۱۳٩۱/٥/٢۸
» غربت! :: شنبه ۱۳٩۱/٥/٢۸
» از نیازمندی ها! :: شنبه ۱۳٩۱/٥/٢۸
» دل تنگم! :: شنبه ۱۳٩۱/٥/٢۸
» نمی دونم! :: شنبه ۱۳٩۱/٥/٢۸
» دیوونه! :: شنبه ۱۳٩۱/٥/٢۸
» پلی لیست! :: شنبه ۱۳٩۱/٥/٢۸
» آلبالو! :: شنبه ۱۳٩۱/٥/٢۸
» احتمالا چند روز دیگه! :: شنبه ۱۳٩۱/٥/٢۸
» جمله تاریخی :: شنبه ۱۳٩۱/٥/٢۸
» هم مسیر... :: شنبه ۱۳٩۱/٥/٢۸
» دو دستگی! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/٢٤
» خروس همسایه!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/۱٧
» همسایه های مرضدار!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/۱٧
» تکنیک :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/۱٧
» آدم داغون تا حالا دیدی؟ :: جمعه ۱۳٩۱/٥/۱۳
» ادراک شهودی :: جمعه ۱۳٩۱/٥/۱۳
» نو آوری :: جمعه ۱۳٩۱/٥/۱۳
» فرار از تله آفساید :: جمعه ۱۳٩۱/٥/۱۳
» از تجربیات :: جمعه ۱۳٩۱/٥/۱۳
» تقسیم بندی. :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/۸
» سفر دو روزه :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/۸
» دیروز :: شنبه ۱۳٩۱/٥/٧
» سفر. :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/٤
» بنیادین :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/٤
» از مزایای سیستم اوپن سورس :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢
» مشورت بعد مرگ سهراب :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢
» افکار بیست و اندی سال قبل. :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢
» من و زندگی زیرزمینیم!! :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢
» مراتب :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢
» تغییرات :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢
» سیاست انگلیسی :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢
» فواید نخ دندان! :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢
» من و مشکلات :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢
» پند :: جمعه ۱۳٩۱/٤/۳٠
» تغییرات عدیده ای در راه است. :: جمعه ۱۳٩۱/٤/۳٠
» اینترنت دم دست :: جمعه ۱۳٩۱/٤/۳٠
» از دیروز :: جمعه ۱۳٩۱/٤/۳٠
» عقیده :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٤/٢٩
» الان :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٤/٢٩
» پروتکل :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٤/٢٩
» فیوز :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٤/٢٩
» جدول تناوبی!!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٧
» مزیت! :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٩
» از نظریات من :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٩
» چرخه!!! :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٩
» دنیای کوچیکه کوچیک :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۱٠
» انگری برد!!! :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۱٠
» قیاس :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۱٠
» هوس...... :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۱٠
» تبدیلات :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۱٠
» توهماتیک :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۱٠
» ترک مرض!!!! :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٩
» پنجره! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٦
» دستاورد!! :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۳
» مترادف :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۳
» فاصله :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۳
» فلکه! :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۳
» تعطیلات ...... :: شنبه ۱۳٩۱/۳/۱۳
» همین خیلیا 3 :: شنبه ۱۳٩۱/۳/٦
» کار جدید!! :: جمعه ۱۳٩۱/۳/٥
» همین خیلیا 2. :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٢/٢٧
» همین خیلیا. :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٢/٢٧
» طبع...... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٢/٢٧
» افکار در کیلومتر 55 جاده ی شمال. :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٢/٢٧
» تمثیل..... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٢/٢٧
» ابهام. :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٢/٢٧
» تبدیل....... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٢/٢٧
» ژن :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٢/٢٧
» از علایق... :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٠
» اونایی که از پنجره اومدن تو....... :: جمعه ۱۳٩۱/٢/۱
» بچه های قدیم..... :: جمعه ۱۳٩۱/٢/۱
» اشکال :: جمعه ۱۳٩۱/٢/۱
» خود محور پنداری!!! :: شنبه ۱۳٩۱/۱/۱٩
» توهم بچگی :: جمعه ۱۳٩۱/۱/۱۸
» خود تجربگی. :: جمعه ۱۳٩۱/۱/۱۸
» اختیار :: جمعه ۱۳٩۱/۱/۱۸
» زندگی از پشت قاب شیشه ای!!! :: جمعه ۱۳٩۱/۱/۱۸
» هی ی ی ی ی ی. :: جمعه ۱۳٩۱/۱/۱۸
» سیستم........ :: جمعه ۱۳٩۱/۱/۱۸
» خلاصه....... :: جمعه ۱۳٩۱/۱/۱۸
» و اینجوری شده که......... :: جمعه ۱۳٩۱/۱/۱۸
» نرو.... :: جمعه ۱۳٩۱/۱/۱۸
» توهم در کیلومتر 4 :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱/۱٦
» جواب. :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱/۱٥
» توصیف... :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱/۱٥
» اورکت........ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱/۱٥
» تحول....... :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱/۱٥
» بچه های ........ :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱/۱۳
» گوشی..... :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱/۱۳
» گله دارم........ :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱/۱۳
» تکنیک :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱/۱۳
» بدون ایده......... :: شنبه ۱۳٩۱/۱/۱٢
» خود تحریمی. :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱/٩
» روز بعد از فردا :: جمعه ۱۳٩۱/۱/٤
» گوش شیطون کر........ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱/۳
» ندانستن.... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱/٢
» تز جدید..... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱/٢
» تعادل... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱/٢
» آخرین حربه.... :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» منشا ... :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» سطح انتظارات..... :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» تنبلی..... :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» top player :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» 4+2 :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» ریسک..... :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» سکوت.... :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» بالاخره.... :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» احتمالات........ :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» شیفت... :: شنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
» امروز..... :: شنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
» تعطیلات.. :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱۸
» ناشناس........ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱۱
» 18 :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱۱
» تجربه عملی ........ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٢/٩
» عکس العمل ..... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٢/٩
» دیوار... :: جمعه ۱۳٩٠/۱٢/٥
» ممکنه.... :: جمعه ۱۳٩٠/۱٢/٥
» مکشوفات :: جمعه ۱۳٩٠/۱٢/٥
» دیروز! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» سرپینسکی......... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» کنترات............ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» داغون الهویه!!! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» مخیلات......... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» خود محور پنداری......... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» ادعا.......... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» روز تعطیل..... :: جمعه ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» آشنا....... :: جمعه ۱۳٩٠/۱۱/٧
» تو این ده روز.... :: جمعه ۱۳٩٠/۱۱/٧
» طفلکی من. :: جمعه ۱۳٩٠/۱۱/٧
» ربط.......... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» انتظار.......... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» نتیجه :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» رستگاری در دقیقه ی 24!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» محاسبات... :: شنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٤
» کیبرد!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» یا خدا. :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» تله پاتی های دیگر. :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» تله پاتی .......... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» استعداد........ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» تعادل......... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» روش معکوس! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» جوگیر!!! :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» بدون شرح :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» تا این قدر. :: جمعه ۱۳٩٠/۱٠/۱٦
» زمونه!!! :: جمعه ۱۳٩٠/۱٠/٩
» از معایب کار......... :: جمعه ۱۳٩٠/۱٠/٩
» آسوده..... :: جمعه ۱۳٩٠/۱٠/٩
» ژنتیک ....... :: جمعه ۱۳٩٠/۱٠/٩
» عنوان و القاب. :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۸
» تغییرات. :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۸
» امروز........ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۸
» تهه تهش!!! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱
» سوال :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٦
» عصمت بر باد!!!!!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٦
» بعضی وقتا.... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٦
» i wish :: یکشنبه ۱۳٩٠/٩/٦
» عمق یک سطح!!! :: شنبه ۱۳٩٠/٩/٥
» تکلیف خونه ....... :: شنبه ۱۳٩٠/٩/٥
» به جون تو !!! :: شنبه ۱۳٩٠/٩/٥
» بازم قصار :: شنبه ۱۳٩٠/٩/٥
» مشکلات!!! :: شنبه ۱۳٩٠/٩/٥
» اشتباه n ام.......... :: شنبه ۱۳٩٠/٩/٥
» کمین....... :: شنبه ۱۳٩٠/٩/٥
» نسبت....... :: شنبه ۱۳٩٠/٩/٥
» ترس + رو + جدیت در کار ......... :: شنبه ۱۳٩٠/٩/٥
» ادعا...... :: شنبه ۱۳٩٠/٩/٥
» سال مررگی!!! :: شنبه ۱۳٩٠/٩/٥
» ریاضی.. :: شنبه ۱۳٩٠/٩/٥
» دنیا!! :: شنبه ۱۳٩٠/٩/٥
» هممون..... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/٢٥
» معنیش چیه؟؟؟ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/٢٤
» تفاوت نوشته و منظور!!!!!! :: دوشنبه ۱۳٩٠/۸/٢۳
» دوشنبه!! :: دوشنبه ۱۳٩٠/۸/٢۳
» شرح حال :: دوشنبه ۱۳٩٠/۸/٢۳
» ورزش صبحگاهی!!! :: دوشنبه ۱۳٩٠/۸/٢۳
» مترو........ :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/٢٢
» تجربه!!! :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٢۱
» دگردیسی!!!!! :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٢۱
» عمر کوتاهه!!!! :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٢۱
» دیوار سکوت...... :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٢۱
» بهینه!!!! :: جمعه ۱۳٩٠/۸/٢٠
» مسالتن!!! :: جمعه ۱۳٩٠/۸/٢٠
» دمش گرم!!! :: جمعه ۱۳٩٠/۸/٢٠
» count down!!!!! :: جمعه ۱۳٩٠/۸/٢٠
» خود بزرگ بینی.... :: جمعه ۱۳٩٠/۸/٢٠
» بی غرض!!!! :: جمعه ۱۳٩٠/۸/٢٠
» تهه ادبیات!! :: جمعه ۱۳٩٠/۸/٢٠
» جاهای باریک!!! :: جمعه ۱۳٩٠/۸/٢٠
» وسط تهران!!!!!!! :: جمعه ۱۳٩٠/۸/٢٠
» هوا... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/۱۸
» امروز صبح!!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٧
» دیلینگ دیلینگ......... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٧
» happiness real...... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٧
» بالاخره....... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٧
» برعکس....... :: دوشنبه ۱۳٩٠/۸/۱٦
» تفکر!!! :: دوشنبه ۱۳٩٠/۸/۱٦
» خواص چهارپایان....... :: دوشنبه ۱۳٩٠/۸/۱٦
» سوژه...... :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/۱٥
» عالم و آدم!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/۱٥
» اظهار نظر....... :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/۱٥
» یکساعت بعد..... :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/۱٥
» نمونه ای از تفکر یک خانم در زمان وضعیت قرمز!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/۱٥
» universal war........ :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/۱٥
» طفلکی......... :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/۱٥
» اتفاقی :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/۱٥
» دنیای این روزای من!!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/۱٥
» امروز....... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/۱۱
» کلک رشتی......... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/۱۱
» بی آر تی....... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/۱۱
» مضمون..... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/۱۱
» مساله!!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٠
» در حال احداث....... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٠
» آخرین حربه!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٠
» گرگ و میش........ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٠
» railway :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٠
» امرجنسی!!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٠
» امروز :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٠
» آشنا......... :: دوشنبه ۱۳٩٠/۸/٩
» سه درجه به چپ!!! :: دوشنبه ۱۳٩٠/۸/٩
» ایکس و ایگرگ!!! :: دوشنبه ۱۳٩٠/۸/٩
» کالیبر 48....... :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٧
» گرگ بارون دیده..... :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٧
» به اضافه ی دو..... :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٧
» به اضافه ی یک!!!!!! :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٧
» تشابه........ :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٧
» را. وان... :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٧
» لاکی لوک...... :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٧
» تبادلات و تعاملات...... :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٧
» قله...... :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٧
» مرتضی...... :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٧
» شائولین!!!!! :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٧
» تفاوت!! :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٧
» استاد....... :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٧
» چشمهایش....... :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٧
» توهم تصور....... :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٧
» هاراگیری..... :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٧
» اختصاصی... :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٧
» انتظار........ :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٧
» توهمات!! :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٧
» عده ای.... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/٤
» خلاصه..... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/٤
» ایده....... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/٤
» انسانها.... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/٤
» نه :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/٤
» مترو..... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/٤
» لطفا...... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/٤
» رو که نیکه!!!!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۳
» تله پاتی یا تفاهم!!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۳
» سوژه....... :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/۱
» سرما....... :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/۱
» امروز..... :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/۱
» معجزه!!!!! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٧/٢۸
» بی رودروایسی!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٧
» اشتباه....... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٧
» رکورد...... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٧
» آخر شب!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٧
» ناگهان!!!!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٧
» سودوکو....... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٧
» تهه امید..... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٧
» غریزه!!! :: دوشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٥
» نتیجه گیری......... :: دوشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٥
» لحظه ها!!! :: دوشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٥
» بی موقع!!!!! :: دوشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٥
» هالو...... :: دوشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٥
» بازی........ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٥
» فال........ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٥
» یک ساعت استراحت!!!!! :: دوشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٥
» شنیدیم.......... :: دوشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٥
» دفاع چند لایه....... :: دوشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٥
» توهم دلستر :: جمعه ۱۳٩٠/٧/٢٢
» اجبار....... :: جمعه ۱۳٩٠/٧/٢٢
» واقعیت ..... :: جمعه ۱۳٩٠/٧/٢٢
» فلش...... :: جمعه ۱۳٩٠/٧/٢٢
» اینجا....... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٧/٢۱
» در حد....... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٩
» عنوان ندارد. :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٩
» اضافیه کم!!!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٩
» پیشنهاد....... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٩
» فضانورد....... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٩
» تشابه.... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٩
» اقتباس....... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٩
» کلاس........ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٩
» من مخالفم!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٩
» بی اساس...... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٩
» اس ام اس های امروز من....... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٩
» آی کیو....... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٩
» جانی... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٩
» توهم :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٩
» اثبات..... :: شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٦
» آمار......... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٧/۱۳
» مرام.... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٢
» قیمت!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٢
» ای کیو!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٢
» هارت بریکر!!!!!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٢
» دنیا!!!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٢
» تفسیر!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٢
» درست و غلط!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٢
» آستانه تحمل!!! :: دوشنبه ۱۳٩٠/٧/۱۱
» پست یک هفته قبل!! :: دوشنبه ۱۳٩٠/٧/۱۱
» رقم!! :: دوشنبه ۱۳٩٠/٧/۱۱
» امروز....... :: دوشنبه ۱۳٩٠/٧/۱۱
» امروز....... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۱٠
» اعتراف.... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۱٠
» کل کل!! :: شنبه ۱۳٩٠/٧/٩
» مثال عینی!! :: شنبه ۱۳٩٠/٧/٩
» ادامه مطلب!! :: جمعه ۱۳٩٠/٧/۸
» ضرب المثل :: جمعه ۱۳٩٠/٧/۸
» متد کاری........ :: جمعه ۱۳٩٠/٧/۸
» اس ام اس عشقولانه امروزی!! :: جمعه ۱۳٩٠/٧/۸
» سه بعدی!! :: جمعه ۱۳٩٠/٧/۸
» امروز....... :: دوشنبه ۱۳٩٠/٧/٤
» آخه چرا..... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۳۱
» سفر ..... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۳۱
» تداخل!!! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۳۱
» همین جا!!! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۳۱
» بسیار ساده!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/۳٠
» ایدئولوژی!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/۳٠
» پدر خوانده.... :: دوشنبه ۱۳٩٠/٦/٢۸
» تشابه :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/٢۳
» نه مثبت، نه منفی!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/٢۳
» پیش قضاوت!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/٢۳
» ایر کاندیشنر!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/٢۳
» حزب باد...... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/٢۳
» حرص...... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/٢۳
» امروز........ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/٢٢
» دیروز..... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/٢٢
» توهم شمالی!!! :: دوشنبه ۱۳٩٠/٦/٢۱
» همکار خانم ما!!! :: دوشنبه ۱۳٩٠/٦/٢۱
» لغت نامه!!! :: دوشنبه ۱۳٩٠/٦/٢۱
» جاذبه بی بخار....... :: شنبه ۱۳٩٠/٦/۱٩
» قصار...... :: شنبه ۱۳٩٠/٦/۱٩
» حماسی ترین جمله امروز........ :: شنبه ۱۳٩٠/٦/۱٩
» فقط برای دو نقطه بیشتر!!!!! :: شنبه ۱۳٩٠/٦/۱٩
» سین مثل..... :: شنبه ۱۳٩٠/٦/۱٩
» repeat after me...... :: شنبه ۱۳٩٠/٦/۱٩
» نیمه گمشده.... :: شنبه ۱۳٩٠/٦/۱٩
» داستان....... :: شنبه ۱۳٩٠/٦/۱٩
» آب پرتقال..... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٧
» Heart Beat :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٧
» معلق.... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٧
» سریش............... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٦
» عامل ناشناخته (x factor)!!!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٦
» ذهن نیمه هوشیار :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٦
» مزه!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٦
» خونه خاله 2!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٦
» توهم آرامش.... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٦
» نتیجه گیری......... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٦
» توهم 2........ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٦
» توهم.......... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٦
» گذران........ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٦
» مانیتور!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/۱٥
» حس.... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/۱۳
» عده ای :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/۱۳
» به کجا چنین شتابان.... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/۱۳
» نکته....... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/۱۳
» غرور..... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/۱۳
» تبلیغات... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/۱۳
» سیاهکل... :: شنبه ۱۳٩٠/٦/۱٢
» اس ام اس...... :: شنبه ۱۳٩٠/٦/۱٢
» بازی.... :: شنبه ۱۳٩٠/٦/۱٢
» جریمه!! :: شنبه ۱۳٩٠/٦/۱٢
» طعم....... :: شنبه ۱۳٩٠/٦/۱٢
» معصومانه.... :: شنبه ۱۳٩٠/٦/۱٢
» شمس العماره..... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/٦
» پروژه :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/٦
» سوال :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/٦
» شرایط سخت... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/٦
» بدون شرح..... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/٦
» مزه.... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/٦
» ریاضت اجباری......... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/٦
» تا حالا..... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/٦
» مسری......... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/٦
» ورا........ :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/٦
» اون راه....... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/٦
» این یه تهدید نیست......... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/٦
» یا خدا.......... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/٦
» خانم همکار!!!!!!! :: جمعه ۱۳٩٠/٦/٤
» راه....... :: جمعه ۱۳٩٠/٦/٤
» تفاوت ...... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۳
» از حفظ........ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۳
» قرعه کشی :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۳
» بارون :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۳
» اسمش چیه ؟؟ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۳
» پیشرفت!!! :: شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٩
» what color :: شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٩
» dastan :: شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٩
» لقب :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٧
» کشفیات........ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٧
» ضربان..... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢۳
» داستان پرواز.... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢۳
» امروز :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢۳
» چطور شد؟؟ :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢۳
» ذاتی!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢۳
» استعداد........ :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢۳
» بعله....... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢۳
» باز چته؟؟ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٠
» چشم تو چشم........ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/۱٩
» امروز........ :: شنبه ۱۳٩٠/٥/۱٥
» باج!!!!!! :: شنبه ۱۳٩٠/٥/۱٥
» koma :: جمعه ۱۳٩٠/٥/۱٤
» خیلی ساده...... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/٥
» افکار مثبت!!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/٥
» سوال....... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/٥
» فاعل و مفعول!!!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/٥
» توییتی!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/٥
» پیشنهاد بی شرمانه 2!!!!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/٥
» امروز :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/٤
» تفاوت!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢
» اهل قلم!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢
» پسر عمو!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢
» یه روز.......... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢
» عجب!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢
» تست اشانتیون!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢
» لبه تیغ!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢
» از شباهت ها!!!!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٩
» قدرت انتخاب!!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٦
» آدرنالین!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٦
» دوردست!!!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/٢۱
» یا خدا.......... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/٢۱
» system start up!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٩
» رشد جمعیت!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٩
» نعمت!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٩
» افکار توهم گرایانه بزرگ منشانه!!!........ :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٩
» سمانه خانم!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٩
» دوری....... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٩
» سوال :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٩
» کوچیک یا بزرگ!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٩
» لازم اما نه کافی!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٩
» دیوار!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٩
» بغض :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٩
» گریه :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٩
» مناره!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٩
» رادار!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٩
» اکتشاف!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٩
» آنه شرلی...... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٩
» زندگی در باتلاق...... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٩
» اصلا.. :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٩
» فلسفه :: جمعه ۱۳٩٠/٤/۱٧
» نهادینه سازی!!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٥
» باز هم ذهن نیمه هوشیار!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٥
» پیشنهاد بی شرمانه!!!! :: دوشنبه ۱۳٩٠/٤/۱۳
» سوال علمی فقهی؟؟ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٤/۱۳
» پدر!!!! :: شنبه ۱۳٩٠/٤/۱۱
» دزد........ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٤/٩
» الکل.......... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/٧
» دروغگو........... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/٧
» پر رنگ!!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٥
» امضا....... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٥
» نصیحت!!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٥
» گلاب!!!!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٥
» بدانند!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٥
» سگ جون!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٥
» سخت!!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٥
» نمی دونم!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٥
» آبی بیکران............ :: جمعه ۱۳٩٠/٤/۳
» نمایش ترومن!!!!!!! :: جمعه ۱۳٩٠/٤/۳
» واقعا.......... :: جمعه ۱۳٩٠/٤/۳
» به سبک خودم!!!!!!!! :: جمعه ۱۳٩٠/٤/۳
» برداشت آزاد......... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٤/٢
» آدرس!!!!!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٤/۱
» نمی دونم!!!!.......... :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
» نصیحت!!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
» مسابقات دو حذفی!!!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
» نیایش!!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
» carry on!!!!!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
» هزار راه نرفته!!!!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
» راههای اثبات خدا!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
» توهمی از نوع من!!!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
» توهم بر باد رفته!!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
» جابجایی!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
» اثبات........... :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
» شمردن!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
» تضمین........... :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
» تقابل........ :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
» ورق......... :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
» مریضی!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
» از برکات سفر............ :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
» ما انسانهای ضعیف......... :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
» دوباره........ :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
» شل کن، سفت کن!!!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
» سفرنامه....... :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٢٧
» مسافرت!!!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/٢٤
» نتیجه!!!!!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/٢٤
» مثبت!!!!! :: دوشنبه ۱۳٩٠/۳/٢۳
» راه............ :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٢٠
» امروز........ :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٢٠
» و این ما............. :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٢٠
» عشق یا ثروت!!! :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٢٠
» سوال؟؟؟ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٧
» شاید............ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٧
» هنر !!!!!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٧
» دل............. :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٧
» فرمت!!!!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٧
» سناریو!!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٥
» منت!!!!!!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٥
» علم یا تکنولوژی.......... :: شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٤
» و ما....... :: شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٤
» وقتی استعدادم در نطفه خفه شد!!!!! :: شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٤
» بعضیا هم اینطوری!!!!!!!!! :: شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٤
» خاطرات.......... :: شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٤
» یه...... :: شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٤
» یه دوست ......... :: شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٤
» حصار!!!!!!!!!! :: شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٤
» زندگی.......... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٢
» فضای مثبت!!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
» ماموریت غیر ممکن!!!!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۸
» یه پست خیلی مفید......... :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۸
» شباهت!!!!!! :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٦
» همیشه!!!!! :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٦
» کشف!!!!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/٤
» نسبیت!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱
» بذل و بخشش!!!!!! :: جمعه ۱۳٩٠/٢/۳٠
» انتظار بیجا!!!!! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٩
» ابراز........ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٩
» مقابله به مثل......... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٩
» از نظر من!!!!!!! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٩
» وقتی اولین بار........ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٩
» ای کاش...... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٩
» ادعا........ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٩
» رسمیت!!! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٩
» قطار مید نایت!!!!!!! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٩
» وقتی ضایع شدم!!!!! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٩
» د......... آخه...... :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٦
» و من......... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٥
» تازگی......... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٥
» عزت نفس :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٥
» کشف....... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٥
» نیایش...... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٥
» وهم :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٥
» تو راه......... :: شنبه ۱۳٩٠/٢/٢٤
» برای اولین بار!!!!!!! :: شنبه ۱۳٩٠/٢/٢٤
» بدون شرح!!!!! :: جمعه ۱۳٩٠/٢/٢۳
» سرعت!!!! :: جمعه ۱۳٩٠/٢/٢۳
» تیتر!!!!!! :: جمعه ۱۳٩٠/٢/٢۳
» دوران!!!!!!! :: جمعه ۱۳٩٠/٢/٢۳
» احتمالات!!!!!!!!! :: جمعه ۱۳٩٠/٢/٢۳
» مدیریت!!!!!! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٢
» شمال 60 :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٢
» و اصلا......... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٢
» بی ادب!!!!!!!!!! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٢
» الگوریتم!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/۱۸
» شیوه............ :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/۱۸
» باز هم شیر!!!!! :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۱٧
» تری دی!!!!!! :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۱٧
» زندگی.......... :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۱٧
» گلاب!!!!!! :: جمعه ۱۳٩٠/٢/۱٦
» حال ما............ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٥
» مریض!!!!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٤
» توهمی بر باد رفته!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/۱۳
» وقتی که........... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/۱۱
» دلتنگی........ :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/۱۱
» پیام بازرگانی!!!!!!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٧
» داستان!!!!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٧
» نخبه......... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٧
» بیمه!!!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٧
» خاطره ای دیگر.......... :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۳
» تشکر........... :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۳
» پسر عمو !!! :: جمعه ۱۳٩٠/٢/٢
» عشق!! :: جمعه ۱۳٩٠/٢/٢
» پلان بی ........ :: جمعه ۱۳٩٠/٢/٢
» مهم اینه ......... :: جمعه ۱۳٩٠/٢/٢
» کشف!!!!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/۳۱
» اسب پیش کشی!!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۳٠
» 29 فروردین!!! :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٩
» تاکسی........ :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٩
» فقط....... :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٢۸
» خصلت :: شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٧
» صدا.......... :: شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٧
» ما نیز هم ......... :: شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٧
» خاطره ........... :: جمعه ۱۳٩٠/۱/٢٦
» ذهن نیمه هوشیار........... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٥
» برای عده ای ......... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٤
» لاغر!!!!! :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٢
» پدر و پسر!!!!!!!! :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٢
» چشم!!!!!!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٢۱
» مانکن!!!!!!!! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱/۱۸
» روال ......... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٧
» خلاصه ای از خاطرات......... :: شنبه ۱۳٩٠/۱/۱۳
» تفکر....... :: شنبه ۱۳٩٠/۱/۱۳
» ضرب المثل!!!!!!! :: شنبه ۱۳٩٠/۱/۱۳
» از برکات سفر 4........ :: شنبه ۱۳٩٠/۱/۱۳
» از برکات سفر 3........ :: شنبه ۱۳٩٠/۱/۱۳
» از برکات سفر 2.......... :: جمعه ۱۳٩٠/۱/۱٢
» نکته........ :: جمعه ۱۳٩٠/۱/۱٢
» از برکات سفر......... :: جمعه ۱۳٩٠/۱/۱٢
» دو از دو........... :: جمعه ۱۳٩٠/۱/۱٢
» شاید....... :: جمعه ۱۳٩٠/۱/۱٢
» هی یو......... :: جمعه ۱۳٩٠/۱/۱٢
» سوال........ :: جمعه ۱۳٩٠/۱/۱٢
» جدی!! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱/۱۱
» آرزو.......... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱/۱۱
» نتیجه.... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٠
» ریا!!!!!!!!!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٠
» اومدیم!!!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/٩
» نود....... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٥
» امسال........ :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٥
» بدون عنوان :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٥
» با طبیعت دوست باشیم.......... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٤
» خیلی ساده..... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
» در عجبیم...... :: شنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» انطباق ........ :: جمعه ۱۳۸٩/۱٢/٢٠
» تجربه..... :: جمعه ۱۳۸٩/۱٢/٢٠
» خاطرات.......... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
» قضیه 3 :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
» آسون!!!!!!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
» قضیه 2 :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
» قضیه........ :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
» اس اند ام.......... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
» هم فاز.......... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
» دو راهی.......... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
» مهارنشدنی....... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
» طرح........ :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
» تفاوت!!!!!!!!! :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
» اینجوریه........ :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
» بدون عنوان........ :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
» روزگار......... :: شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» حسرت پرواز........ :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
» یه روز ............ :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
» درخت........ :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
» بدون شرح........ :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
» سفر بخیر......... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٩
» بیگانه ........ :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٩
» مثل تو....... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٩
» تکراری!!!!!!! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٥
» من مریضم .... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٥
» تشنگی....... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٥
» دومینو....... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٥
» بازی فکری......... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٥
» رمز گشایی...... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٥
» وهم......... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۳
» قفل........ :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢
» چای سبز........ :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
» راه....... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٥
» اوه مای گاد...... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٥
» میگن....... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٥
» روز ترخیص از بیمارستان.......... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٥
» روز آخر آی سی یو...... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٥
» روز اول ای سی یو....... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٥
» باید گفت.......... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
» واکنش........... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
» معنا........... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
» خبر بد......... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
» نیشابور....... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
» دیدگاه....... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
» به دنبال......... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
» می گفت...... می گوید...... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
» راحت..... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
» کشکی کشکی!!!!!!! :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
» فرصت....... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۳
» هاااا........ :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٢
» حالمان!!!!!!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
» آسون...... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
» دیروز......... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
» فقط...... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
» راز بقا....... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
» خلا........ :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
» منظور........... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
» قدرت ....... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
» سوال....... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
» خود فریبی..... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
» بی رحم....... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
» شوخی.......... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
» آتش!!!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
» واکنش....... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
» رابط....... :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٩
» اگه......... :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٩
» سینما........ :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٩
» خواب.......... :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٩
» 13......... :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/۸
» نوسان... :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/۸
» منطق بی منطقی......... :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/۸
» bobby......... :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/۸
» داستان...... :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/۸
» و این چنین است که........ :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٧
» نهی نهی......... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٦
» تکنولوژی........ :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٦
» اطمینان.......... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٦
» فلسفه ......... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٦
» بیاد.......... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٦
» ماورا.......... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٦
» مرگ در شب مهتاب.... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٦
» اصل قضیه......... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٦
» فیزیک ....... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٦
» می گذره......... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٦
» می تونی.......... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٦
» با تو هستم........ :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٦
» سر در گمی........... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٦
» حساب کتاب........ :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٦
» جو گیر.... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٥
» فردا........... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٥
» جنگ سرد!!!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٥
» حرف دل....... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٥
» چرا؟؟ :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٥
» امروز....... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٥
» خودخواهی......... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٥
» تخیل....... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٥
» خسته....... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٥
» معلق......... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٥
» زندگی.......... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٥
» کشف......... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٥
» هنوز......... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٥
» پنجم.......... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٥
» ذهن........... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٥
» آنلاین!!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٥
» خود فریب دادن ......... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٥
» جدول........ :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٥
» شراب... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٤
» بهت...... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٤
» قدرت........ :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۳
» منفعت.... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۳
» بدون ترس... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۳
» مناجات نامه.... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۳
» ضد حال.... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۳
» متاسف.... :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢
» خستگی..... :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢
» صندوق.... :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢
» دیگر.... :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢
» پیام........ :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢
» بععععههههله دیگه.... :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢
» شطرنج.... :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/۱
» علف..... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
» پاچه.... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
» امتحان... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
» ممنون.......... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
» گفت..... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
» اسب وحشی...... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
» شیر خوار....... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» اعتماد به نفس!!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» شیر........... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» اینجوریه......... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» منظور......... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» این مدلی....... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» اف 9!!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» خاطره........ :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» دل من... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» نمیدانم.... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» تقویم.... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» کیفیت....... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» تفاوت ... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» عقرب!!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» میتی کمان... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» چهارصد و یک!!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» تصمیم... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» تمثیل 2... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
» برعکس.... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
» اختلاف طبقاتی.... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
» تمثیل.... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
» برو... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
» حقیقت... :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/٢٤
» شناخت.... :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/٢٤
» بر می گردم... :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/٢٤
» نفر.... :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/٢٤
» بغض... :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/٢٤
» نیت.... :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/٢٤
» زبان......... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
» ارتقای اعتماد به نفس!!!! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
» آدرس :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
» تهه شانس 2.... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
» بازم نصفه شبی.... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
» می بینی.... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» تهه شانس.... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» بت.... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» نخواهم کرد.... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» می دانم.... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» ما بشود... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» خاکستر... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» پسر دایی.... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» بی نقاب.... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» هوا.......... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» فردای بهتر... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» تاکسی..... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» نیم ساعت... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» دایره لغت.... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» ها.......... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» بدترین.......... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» بروزر..... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» تربیت.... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» طعم.... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» ترکیب...... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» مکالمه... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» حرف دل............ :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» وهم..... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» فرضیات... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» کلید... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» دایه بهتر از مادر اینجوری......... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» نقاب... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» آینده... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» لجبازی.... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» سلام... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» یک جمله.... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» نماد... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» یه تیکه شعر .... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
» داداشم... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
» فراتر...... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
» منتخب 2010 :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
» بردگی.... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
» چه کنم... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
» خودت باش... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
» روزمررگی 2.... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
» اینجوریه.. :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» لیاقت... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» ابدی... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» یاد.... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» دانستن.. :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» ابری.. :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» گفتنی ها... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» برای یک غریبه .... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» یارا... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» حمام... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» نوشتن...... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» همدست........ :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» خسته... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» عادت............ :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» ساده تر... :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» گوارا... :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» و اما عشق... :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» بیاموزیم... :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» بهترین جای دنیا... :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» حرف دل... :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» شب.... :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» م.غ.4!!!! :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» غربت.... :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» مبادا... :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» سفر... :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» شانس دوباره... :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» اجبار... :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» دلسوزی... :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» راه... :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
» اصل کاری.. :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
» داستان.... :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
» اقتباس... :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
» یه تیکه شعر از یک تیکه آهنگ 2.... :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
» گذشته... حال... آینده... :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
» واحد... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» صلح... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» کاغذ... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» کلاسیک... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» آخرین قدم... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» مرور گرهای من.... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» استعداد... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» پل.... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» تشکر... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» توانستن.... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» تمام شدنی... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» باز... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» عطر... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» نمی دانم... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» سرک... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» fall :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» آخر.... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» اعتماد... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» نت .... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» دلتنگی... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» بنویس... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» بمانیم.. :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» عاشقانه... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» اشتباه... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» بهانه.. :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» پیر... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» رنگ... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» نوشتن... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» هنر... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» برش... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» حرمت... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» بی انتها... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» دیوونه.. :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» آرزو 2.. :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» سامورایی... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» شب و روز.... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» ما 2... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» تا.... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» امید 2... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» دل چرکین.. :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» توهم.. :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» حرف 2!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» خلاص... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
» یه تیکه شعر از یه تیکه آهنگ.. :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
» حس درونی 2!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
» آموزنده... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
» بهبود... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
» تاثیر... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
» همه چیز.. :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
» ساز دهنی... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» مانده ام.. :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» مرز... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» ستاره 2... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» ستاره... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» خیابان یکطرفه!! :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» حس درونی... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» جو.... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» موهام... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» تفاوت 2!! :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» چاه... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» تفاوت... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» شانس..!!! :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» دخالت... :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» دلیل!!! :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» ترجیح... :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» ساز... :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» باور 2!! :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» یکبار... :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» همه... :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» می ترسم... :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» شرح حال ... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٩
» الکی خوش!! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٩
» آنجی جون... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٩
» رویا...!! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۸
» نمی فهمند!!! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۸
» پرسش!!!!؟؟ :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۸
» جواب!!! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۸
» آسمان... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۸
» فاصله.... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۸
» دید وسیع!!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٧
» 10 روز بعد....!!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٧
» خیلی دور، خیلی نزدیک!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٧
» clear everythings :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٦
» رد پا!!!!.... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٦
» روش!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٦
» شروع!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٦
» رفیقا!!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٦
» تنبلی!!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٦
» یاهو!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٦
» آهسته و پیوسته!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٦
» خرید!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٦
» بازی!! :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٥
» ادعای تنهایی!! :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٥
» خرما!! :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٥
» بعضیا!!! :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٥
» امیر باش!! :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٥
» زاویه 2!! :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٥
» یه روز میاد!! :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٤
» شکلات!! :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٤
» زاویه!!! :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٤
» تعجب!! :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٤
» پسر 4!! :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٤
» بدبیاری!! :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٤
» پسر 3!!! :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٤
» درایور!! :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۳
» امریکن پای!! :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۳
» پسر 2!!! :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۳
» بال مرغ :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۳
» هاچیکو!!! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢
» دروغ!! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢
» سیب!! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢
» آبی!! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢
» بیماری!!! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢
» اثبات!!! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢
» استدلال!!! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢
» آب معدنی!! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱
» هارد!! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱
» وصف!! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱
» ملکه!! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱
» کادو!! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱
» پیچ!! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱
» قسمت!! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱
» ایمان!! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱
» حس خوب!! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱
» آسمانه!! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱
» جواب سلام!! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱
» نسخه ما!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/۳٠
» یلدا!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/۳٠
» تازه به دوران رسیده!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/۳٠
» روزمررگی!!:دی :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/۳٠
» صداقت!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/۳٠
» خواستن توانستن است!! یه همچین چیزی!!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/۳٠
» یک غریبه!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/۳٠
» خدا!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/۳٠
» تلفن!!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/۳٠
» پاییز!!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/۳٠
» اجبار 2!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٩
» پسر!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٩
» ادا!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٩
» اس.ا م.اس!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٩
» صابون!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٩
» تیز!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٩
» علامت تعجب!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٩
» نردبون!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٩
» اخطار!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٩
» شاید...!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٩
» پلیر!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٩
» یاور همیشه مومن!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٩
» من!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٩
» سطحی نگری!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٩
» لگد!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٩
» رد پا!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٩
» آرزو!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٩
» مکالمه!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٩
» مست!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٩
» وفا به صداقت!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٩
» صف!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٩
» از امروز!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٩
» ابهام!! :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
» عجبا!! :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
» سگ!! :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
» طبیعت!! :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
» زندگی 2!! :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
» کشف جدید من!! :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٧
» نقاشی!! :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٧
» بارون 2!! :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٧
» you shook me all night long!! :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٧
» آهنگ!! :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٧
» زندگی!! :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٧
» خاطرات بچگی!! :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٧
» مبارزه!! :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٧
» مار!! :: جمعه ۱۳۸٩/٩/٢٦
» سلیقه! :: جمعه ۱۳۸٩/٩/٢٦
» قرعه کشی!! :: جمعه ۱۳۸٩/٩/٢٦
» حس غریب!! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٥
» دید مثبت 2! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٥
» نمیدونم!! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٥
» آرزوی من!! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٥
» این روزا :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٥
» زمستان :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٥
» مسافر! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٤
» زنگ تفریح :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٤
» صخره!!!! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٤
» دل بستن!! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٤
» باید شست!! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٤
» تمام من :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٤
» !!! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٤
» این ما ایم!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٢۳
» باید :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٢۳
» اجبار!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٢۳
» زندگی انگلی 2!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٢۳
» دیشب و ورزش!!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٢۳
» مسئولیت!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٢۳
» حس! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٢۳
» راحت!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٢۳
» لیاقت!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٢
» بالاخره!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٢
» خونه تکونی!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٢
» سپیده!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٢
» پی دی اف!!!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٢
» ساده!! :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۱
» افکار 2!! :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۱
» توطئه!! :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۱
» تغییر!! :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۱
» هذیان! :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۱
» می نگرم!! :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٠
» خاطره!! :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٠
» سوال :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٠
» تلاش 2!! :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٠
» باران :: جمعه ۱۳۸٩/٩/۱٩
» تو بگو احمق بود!! :: جمعه ۱۳۸٩/٩/۱٩
» دیش گردان!!! :: جمعه ۱۳۸٩/٩/۱٩
» موبایل!! :: جمعه ۱۳۸٩/٩/۱٩
» اراده!!! :: جمعه ۱۳۸٩/٩/۱٩
» بهترین درخت!! :: جمعه ۱۳۸٩/٩/۱٩
» پرتقال!! :: جمعه ۱۳۸٩/٩/۱٩
» چیزی به نام جن!!! :: جمعه ۱۳۸٩/٩/۱٩
» صدا!! :: جمعه ۱۳۸٩/٩/۱٩
» اردک ها می فهمند!!! :: جمعه ۱۳۸٩/٩/۱٩
» زنگ ریاضی :: جمعه ۱۳۸٩/٩/۱٩
» نابودگر!! :: جمعه ۱۳۸٩/٩/۱٩
» به همین سادگی!! :: جمعه ۱۳۸٩/٩/۱٩
» برهوت!! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/۱۸
» killer :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/۱۸
» کور!!! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/۱۸
» اینطوریه که... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/۱۸
» بهترین راه :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/۱۸
» رنگ!! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/۱۸
» باور!! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/۱۸
» دید مثبت!!! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٧
» parachutes :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٧
» مهم نیست!! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٧
» شب!! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٧
» حرف :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٧
» آلودگی هوا!!! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٧
» برق :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٧
» همیشه... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٧
» امروز!! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٧
» زمستان!! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٧
» حماقت محض :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٧
» بازی :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٧
» نبرد!!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/۱٦
» ویروس!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/۱٦
» امید :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/۱٦
» در جستحوی پدر :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/۱٦
» night riders :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/۱٦
» لحظه ای با من باش! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/۱٦
» آخیش!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/۱٦
» بهم ریختم!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٥
» می دونستی!!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٥
» مشتاق :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٥
» نقطه ضعف :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٤
» گرخش :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٤
» لذت :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٤
» تعبیر!! :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٤
» تو مثل... :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٤
» اتاق فکر :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٤
» ای من دیگه این کارو نکن!!! :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٤
» جنگ سرد :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٤
» جنگ افکار :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٤
» افکار :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٤
» بی خوابی :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٤
» بالاخره یک روز خوب :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٤
» آخرین حیله تو :: شنبه ۱۳۸٩/٩/۱۳
» من فقط می خوام :: شنبه ۱۳۸٩/٩/۱۳
» ضرب المثل :: شنبه ۱۳۸٩/٩/۱۳
» زندگی انگلی :: شنبه ۱۳۸٩/٩/۱۳
» شباهت :: شنبه ۱۳۸٩/٩/۱۳
» راه آخر :: شنبه ۱۳۸٩/٩/۱۳
» تلاش :: شنبه ۱۳۸٩/٩/۱۳
» انعطاف :: شنبه ۱۳۸٩/٩/۱۳
» الیسا کجاست :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٠
» چرا طلب کار بار اومدیم!!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٩
» شاید!!؟؟ :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٩
» الکلاسیکو 2 :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٩
» الکلاسیکو تو خونه ما!!!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/۸
» آشفته :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/۸
» خاطرات :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/۸
» چیزایی که من نمی فهمم؟؟ :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٦
» یه لحظه فکر کن!! :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٦
» هر کی یک سلیقه ای داره!! :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٦
» تبعیض :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٦
» ظاهر و باطن :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٦
» شباهت من و طالع بینیم!!! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/٤
» خیلی برنامه ها مفیدن!!! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/٤
» چرا چشمات منو می کشه؟؟ :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٢
» ما :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/۱
» بیا :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/۱
» من و تو :: شنبه ۱۳۸٩/۸/٢٩
» بازم انکار کن!! :: شنبه ۱۳۸٩/۸/٢٩
» کلنجار :: شنبه ۱۳۸٩/۸/٢٩
» فراموشی :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۸/٢٧
» ملاقات :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۸/٢٧
» تو رو دوست دارم :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۸/٢٧
» مقایسه تو با کلد پلی :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۸/٢٧
» فرکانس جذب مخ من!!! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۸/٢٧
» خون :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۸/٢٧
» کشتار دسته جمعی :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۸/٢٧
» متفاوت :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۸/٢٧
» فرار مغزها :: جمعه ۱۳۸٩/۸/٢۱
» من می توانم :: جمعه ۱۳۸٩/۸/٢۱
» فکر من :: جمعه ۱۳۸٩/۸/٢۱
» تنهایی :: جمعه ۱۳۸٩/۸/٢۱
» سربازی :: جمعه ۱۳۸٩/۸/٢۱
» بعد از کنتاکت :: جمعه ۱۳۸٩/۸/٢۱
» کنتاکت :: جمعه ۱۳۸٩/۸/٢۱
» جی اف دو :: جمعه ۱۳۸٩/۸/٢۱
» جی اف یک :: جمعه ۱۳۸٩/۸/٢۱
» من دیوونه :: جمعه ۱۳۸٩/۸/٢۱