من و افکارم!!!!!!

زیر پوست من

من دیوونه
ساعت ۳:٢٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳۸٩/۸/٢۱  کلمات کلیدی:

گاهی وقتا به سرم میزنه

میگه همه چیزو،‌ داشته و نداشته رو ول کن بزن به صحرا، بیابون، جنگل و ...

مرزها رو در هم بشکن و آزاد باش.

شاید درست ترین فکر من احمقانه ترین فکر دیگران باشه.