من و افکارم!!!!!!

زیر پوست من

من فقط می خوام
ساعت ٥:٥٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳۸٩/٩/۱۳  کلمات کلیدی:

حرفامو بشنوی و یه جواب درست حسابی (از نوع من نه خودت) بمن بدی، همین!!!

خیلی زیاده!!؟؟؟(اونم ایمیلی، نمی خوام ریختتو ببینم)

تو می خوای ذره ذره منو خرد کنی!!! شکنجه کنی!!! منو بسوزونی!!!

باید بگم سخت در اشتباهی!!!

این راهش نیست!!!