من و افکارم!!!!!!

زیر پوست من

می دونستی!!!
ساعت ٢:۱۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٥  کلمات کلیدی:

۵ تا حیوون تو قطب هستند که با رسیدن زمستون سفید میشن!!!تعجب

1- روباه قطبی

 

2- خرگوش قطبی

 

3- با قر قره

 

 

4- کاریبوی زمین های بی محصول

 

5- قاقم

 

منبع:

http://www.stumbleupon.com/su/2yJPjm/webecoist.com/2008/12/24/arctic-animals-change-color-camouflage