من و افکارم!!!!!!

زیر پوست من

شب!!
ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٧  کلمات کلیدی:

باز شب شد!!

وای نه!! باز هم شب!!؟؟؟

من هنوز در راهم!!! به تاریکی بگویید صبر کند!!

...

تا شمعی از خاطره روشن کنم!!!