چرا طلب کار بار اومدیم!!!

وقتی بعد مدتها به یک نفر آشنای قدیمی بر می خورم!!!

 

همه میگن دلمون برات تنگ شده!!!

همه میگن کجا بودی بی مرام!!

همه میگن خبری ازت نیست!!

همه میگن یه زنگی می زدی!!

میگن ....

آخه یکی نیست که به اینا بگه!!!

خودت چی؟؟؟

تو چرا زنگ نزدی!!! نگفتی طرف مردست، زندست!!!

....

یا اینکه اصلا این حرفا رو نزنیم و فقط از دیدن همدیگه خوشحال باشیم!!!؟؟؟

 

/ 0 نظر / 4 بازدید