دید مثبت!!!

یکی برام نظر گذاشته بود و منم جواب نظرشو دادم!! لحن حرفاش شبیه تو بود!!!

احیانا تو که نبودی؟؟سوال

 

خیلی دیدش منفی بود مثل تو!!!

این شد که من برات اینو می نویسم!!

.....................................

بازم می خوای منفی فکر کنی!!!

اون لبخند زورکی و واقعیش کن!!!

از ته دلت!!

بخندلبخندمژه

بخندخنده

قهقههنیشخند

غش کن

ریسه برو

دختر، شاد باش و شاد کن!!

از من می خواستی اینجوری مثل تو شاد باشم؟؟؟تعجب

ناامیدم نکن سمانه!!نیشخند

درسای زبان عمومی!! رو یادته!!

درس دوم یا سوم !! فیل پوزیتیو!!!++++++

feel positive

داری دختر بدی میشیا!!!نیشخند

 

/ 0 نظر / 5 بازدید