بهم ریختم!!

 

شاید امشب برم یکم بدوم!!

هیچکی زورش اینقدر به من نمی رسه!! مخم قفل کرده!!!

ایندفعه نباید خودم رو به ذهن ناخودآگاهم بسپارم!! (که البته کارش درسته!!)

دیگه دارم زانو می زنم!!

لعنتی

من اینجوری زانو نمی زنم!! (من واضح بهت گفتم که چطوری زانو می زنم!! منصفانه نیست؟؟!)گاوچران

 

ما مغروریم و سرسخت!!!

 

/ 0 نظر / 6 بازدید