از دوران طفولیت!!!

بهش میگم با دو تا دلیل منطقی می تونی منو رد کنی!! این نظر خودته!!

 

دو روز بعد با دو تا دلیل منطقی منو رد می کنه!!

منم قبول می کنم!!

 

بعد که پشیمون میشه و می خواد برگرده می کوبمش!!!

از دست خودم ناراحت شدم که کوبیدمش!! از دست اون بیشتر!!!!

 

پ.ن: یادم رفته بود اینو بهش بگم!!!  یه جاهایی نباید زیاد منطقی باشه!!

/ 0 نظر / 12 بازدید