چیزایی که من نمی فهمم؟؟

چرا هر حرفی من می گم رو میگی دروغه؟؟

چرا هر چیزی غیر از اینکه تو چی فکر می کنی دروغه؟؟

چرا باید واسه کسی برای جدایی کادو خرید؟؟؟

چرا باید شعر گریز و درد فروغ رو براش خوند؟؟؟

چرا باید گفت اینبار کلا دارم میرم؟؟

پس چرا باید تاریخ جدایی یادش باشه؟؟؟

چرا هر بار که رویت می شد بهم اخم می کرد؟؟ یا رو در رو می شدیم؟؟

مگه جدایی مسالمت آمیز نمی خواستی؟؟؟

چرا باید اونقدر عصبانی می شدی؟؟

چرا بعد 3 سال پس از جدایی بهم بگی هیچی بین ما نبوده و نیست؟؟

چرا بعد 3 سال پس از جدایی تمام حرفات و نقض کنی؟؟

چرا موقع جدایی اینارو به من نگفتی؟؟؟

چرا موقع جدایی به چرای من جواب ندادی؟؟

چرا 3 سال پس از جدایی به چرای من جواب ندادی؟؟

چرا الان به چرای من جواب نمیدی؟؟

چرا میگی با من حرفی نداری؟؟؟

پس چرا اگه حرفی نداشتی اونقدر عصبانی شده بودی که اومدی دعوا کنی؟؟

و خیلی سوالای دیگه

و آخریش

چرا ما این همه از هم دور شدیم؟؟؟

 

من واقعا اینارو نمی دونم، برای من آشکارسازی نوترینوها(معادل ساخت یک پل روی اقیانوس آتلانتیک) ساده تر از این سوالاته!!!

بهم بگو، حتی اگه یک نوشته باشه!!ناراحت

 

/ 0 نظر / 6 بازدید