من دیوونه

گاهی وقتا به سرم میزنه

میگه همه چیزو،‌ داشته و نداشته رو ول کن بزن به صحرا، بیابون، جنگل و ...

مرزها رو در هم بشکن و آزاد باش.

شاید درست ترین فکر من احمقانه ترین فکر دیگران باشه.

 

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید