فرکانس جذب مخ من!!!

وقتی بلند بلند صحبت می کردی، صدات می رفت تو مخم، بیرون نمی اومد. همیشه بعد از اون سه ساعت تا دو ساعت سر درد داشتم.(این فقط مشکل من نبود)

اون روز تو هفته همیشه خسته می شدم.

علیرغم تمام تلاش و زحمت هایی که کشیدی که صد در صد جای تقدیر و تشکر داره اما مشکل من با تو این بود!!

همیشه می خواستم بگم ما که ده، یازده نفریم(اگه ما جمع وجورتر بشینیم)

میشه پنجره رو ببندی و میزتو بیاری نزدیکتر که مجبور نشی داد بزنی!!!

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید