کلنجار

یه جای کار می لنگه!!

یه چیزی منطقی نیست. با هم جور در نمیان!!!

اهل دلیل درست کردن و قانع کردن خودم نیستم!!

هیچی بی دلیل نمی شه، من واقعا نمی دونم که چرا!!!؟؟؟

پیش خیلیا رفتم تا بدونم چرا، اما همه می تونن خودشونو قانع کنن!!! و به قولی از زندگیشون لذت ببرن!!!

واسه من ایراد میگن(مثلا فلان کسک اینجوریه)، اما هیچکی دلیل نمیگه!!! واسه همین نمی تونن قانعم کنن!!!

نه اونا نمی تونن!!!

من؟؟؟ اولش گفتم که دلیلی نتونستم پیدا کنم!!

هیچکی بهم نگفت که برو با خودش صحبت کن!!!

گفتن فراموشش کن به هر شکلی که ممکنه!! گفتم باشه و شد فاجعه!!!

تنها کسی که می تونست قانعم کنه تو بودی!! نه وایسا اشتباه اومدم یا دیر یا بی موقع؟؟؟؟

تو که از اول دلیل بهم نگفتی!!! چرا باز اومدم پیش تو؟؟؟ که بازم نگی!!!

بر عکس دیگه هیچی نفهمی!!! اصلا نفهمی چی داری میگی!!! شایدم می فهمیدی!!!

شایدم خودت دلیلی نداشتی!! شایدم دلیلی وجود نداره!!!!

من همه چیزو می دونم!!!

فقط یک جمله منطقی بگو، بنویس، تا بفهمم!!! تا دلیلیشو بدونم!!

تا دیگه دنبالت نیام!!! یا اینکه می خوای بازم بیام؟؟؟

/ 0 نظر / 5 بازدید