تنهایی

دو نوع داریم:

اولی اینه که هیچکی دورو برت نباشه، هیچکی بهت زنگ نزنه و ... . اونوقت ایرانسل و همراه اول و بقیه اپراتورا جوگیر میشن میگن هیچکس تنها نیست!!!(چون ما کرم می ریزیم نمی گذاریم تنها باشن!!!) از نظر من کار خوبی می کنن!! چون واسه خودمم پیش اومده!!

اما:

دومی اینه که کلی آدم دورو برت باشنو، همه بهت زنگ بزننو، دم به راه واست پیامک بیاد و سازت کوک باشه اما تنها باشی. اونوقته که همراه اول بازم چرت و پرت میگه!!!(پیامک میاد: یا پول قبضته، یا تبلیغات!!!(که باید درصدی از این تبلیغات به ما برسه!! چون خط ما اشغال میشه!!! که نمی رسه) یا پیام تبریک که اصلا مناسبتی نداره!!! مثلا نوروز رو تبریک نمی گه ولی غدیر خم رو تبریک میگه!!!!!!)

 

بازم بگو هیچکی تنها نیست، منم باورم شد.

/ 1 نظر / 4 بازدید