همیشه...

همیشه دوست داشتم:

کارای عجیب انجام بدم!!

همیشه سعی کردم جز بهترین ها باشم!!

همیشه سعی کردم بهترین تلاشم رو انجام بدم!!

همیشه سعی کردم بیشترین احترام رو به دیگران بگذارم!!

هیچ وقت واسم مهم نبود که بهم احترام میذارن یا نه!!

هیچ وقت مهم نبود که چی فکر می کنن!! کارشون برام مهم نبود!!

هیچی از زندگیمو باهاشون سهیم نکردم!!! فقط یه مشت دروغ!!!!

اما به یک نفر هر چی راست میگم، باورش نمی شه!! شاید نباید به کسی راست گفت تا باورت کنن!!

همیشه سعی کردم دوروبرم شلوغ نباشه!!

دارم فکر می کنم یک کامپیوتر با یک سرعت اینترنت خوب واسم بسه!!

برم تو دل تنهایی!!!

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
مرسده

اگه میخوای باورت کنن باید سعی کنی دیگران و باور کنی.