افکار

من این جوری فکر می کنم!!!!

از بین این همه ایمیل چرا این یک رو واسم رپلای کرد!!!

پس این شد که:

 

متنش رو چندبار با دقت خوندم!!

شاید جواب همه ابهامات توشه!!!

شاید من جوابارو دارم!!!

شاید از این ایمیل خوشش اومده!! (واقعیت هایی که من بهش رسیدم!!)

..................

ولی جملش طوری بود که انگار دلش واسم سوخته!!! و نمی خواسته قضیه حل بشه!!!

ولی دیگه این شده!!!سوال

نمی دونم!!؟؟

پ ن: یک بار ذیگه خوندم و فکر می کنم امید به حل شدن نداره اما دوست داره حل بشه!!! شاید!!؟؟

/ 0 نظر / 5 بازدید