جی اف یک

دوست دختر اولیم: وای چه پسر تنهایی، واسه خودش ایمیل میزنه!!!(البته واسه تست بود). من اومدم تنهاییتو پر کنم!!

من حتی نمی دونستم تنهایی چیه!!(فوتبالمو بازی می کردم، دانشگاه می رفتم، تفریح و مسافرت و طبیعت گردیمم داشتم و کلی کار دیگه)

اما چیزی نگفتم، بعد از مدتی حسی بهش داشتم که شرح دادنی نبود، اون موقع فهمیدم تنهایی چیه!!

اون همش از دوست پسر سابقش صحبت می کرد و من همش گوش می کردم.

تو اون هفت ماه من هر روز تنهاتر می شدم.

تا روزی که رفت...

/ 2 نظر / 14 بازدید
میم نون

راست می گی...حالا که فکر می کنم منم قبلا ها تنهایی رو نمی شناختم...

دنیا

کلمه دوست دختر نمی پسندم ولی متاسفانه بهترین دارو برای تنهایی