فراموشی

تو گفتی ما جدا می شیم.

این دفعه می رم و بر نمی گردم!!!

به من گفتی زیاد طول نمی کشه که منو فراموش می کنی!!

اما از خودت نگفتی؟؟؟؟

 

الان دیگه داره پنج سال میشه که فراموش نشدی، اما از خودت نگفتی؟؟؟

 

/ 0 نظر / 5 بازدید