امید

یه چیزی که منو سر پا نگه داشته!!

من از پیچ و خمای زیادی گذشتم، در ظرف یک ساعت زندگیم از اون رو به این رو شد!!

فکر کنم در عرض یک ساعت 2000 تا اتفاق مختلف برام افتاد! و هزار بار راهم عوض شد!!

و بازم تو راه بودند!!

نامردا با هم حمله کردن!!!

از این جور اتفاقا واسه خیلیا افتاده، نمیگم استثنا هستم!!!

 

یکم فکر کن  ببین: یکم، یه ذره، یه خورده، یه اپسیلون لیاقت ندارم؟؟

امیدی هست؟؟

 

/ 0 نظر / 4 بازدید