تو مثل...

تو مثل شوروی می مونی!!!

بزرگ، اما داخلت غوغاست!!! به همه می گی همه چی آرومه!! لبخند میزنی!!

ما همگان باورمان شد!! تو بزرگی تو ابر قدرتی!! تو احتیاج به هیچ کمکی نداری!! سیستما و دستگاههای اطلاعاتیه تو همه جا هستند!!

لبخند می زنی و همگان می ترسند!! می گویند که او همیشه یکه تاز و برندست!!! او مرموزست!!! لبخند می زند و خدا داند که چه در سر دارد!!

موشک، بمب، تسلیحات!!! ما همه می دانیم که پرده آهنینی به دور خود کشیده است!!!

اما نمی داند که ذرات قلب چرنوبیلیه تو تا سوئد تا ایران هم آمده است!!!

فاجعه ای در راه است!! راه بده مارا !!

بگذار تولدی جدید را نظاره گر باشیم!! در همه صورت باز هم بزرگی!!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید