من جمله عقب ماندگی ها....

مامان رفته شیراز!!!

من میمونم و داداش کوچیکه و بابا!!!!

 

و احتمالا کار امروز ظهر ما درست کردن آنتنیه که باد یه هفته قبل انداختدش!!!

 

/ 1 نظر / 13 بازدید