برق

تا اومد دستمون گرم شه به نوشتن برق رفت!!!

 

شمع روشن کردیم!!! اما بیچاره زورش به کامپیوتر نرسید روشنش کنه!!!

اما یه دست شطرنج نیمه کاره زدیم!!!تعجب

/ 0 نظر / 4 بازدید