بازم انکار کن!!

تو منو درک نکردی، تو منو نشناختی!!! اما گفتی شناختم!!!

من چی؟؟؟

من نه درکت کردم و نه شناختمت، انکار نمی کنم!!!

 

تفاوت:

من سعی کردم و نتونستم!!! من در عمق سفر کردم!!!

تو سعی کردی و تونستی!!! تو در سطح سفر کردی!!!

 

وقتی موهامو زدم و ته ریشمو زدم !!!!

من سعی کردم و نتونستم!!!

تو سعی نکردی و تونستی!!!

 

وقتی دوست جدید گرفتم!!!

من سعی کردم و یه چیزایی فهمیدم!!

تو سعی نکردی و به شناختن خودت احسنت می گفتی!!!

 

اما وقتی اتفاق غیر منتظره افتاد(که موجب تعجب همگان شد)

من سعی کردم و شناختم!!!(چون تمام عمق وجودتو دیدم که تو آتیش می سوخت!!)

تو حتی نتونستی سعی کنی، چه برسه به اینکه بشناسی!!!(که ببینی تمام من خیلی وقته داره تو آتیش می سوزه)

 

به نظر من ساختن و خراب کردن آسونه!!! کافیه امتحان کنی!!!

/ 0 نظر / 6 بازدید