شباهت

من اتاق فکر دارم، تو اتاق جنگ!!!

من حرف عشق دارم و تو حرف جنگ!!

حرف من آبیست!! و تو سرخ!!!

اما هر دو پر داریم!!! خودت گفتی!!!(پرت به پرم گیر نکنه وگرنه...!!!)

...

پر من از جنس بی رنگیست! محو در پر توست!!!

جنس پر تو یک رنگیست!! من می دانم!!

/ 0 نظر / 5 بازدید