امروز!!

امروز دور همه کارای متفرقه رو خط کشیدم!!

امروز مثل بچه آدم اومدم خونه!!

به سریع ترین شکل ممکن!!

اومدم تا فکر کنم!!!

 

به طرز عجیبی کار و زندگیم از هم جداست!!!

شاید یک خصلت ژنتیکی!!

ولی من خوشم میاد!!

 

/ 2 نظر / 4 بازدید