خلاصه .....

اگر مثبت ببینی، نیازی به گشتن بدنبال راه خوشبختی نیست. چون در راه هستی........

پ.ن: وقتی تغییر نگرش آدمارو می بینم که در جهت تکامل قدم بردارند سر از پا نمی شناسم. 

پ.ن: آدم باید حتی المقدور دخالت نکنه و بذاره مشکل حل بشه و بعضی وقتا نبینه. 

پ.ن: مدیریت کار سختیه اما خوب هر کاری سختی خودش و داره. 

/ 0 نظر / 16 بازدید