هشت و بیست

ساعتمو کوک می کنم و می زنم بیرون و بیشتر وقتا به ماشین هشت و بیست دقیقه می رسم!!!

راننده ی خوبیه!! وقتی حال داشته باشه تند میره!! بی حال باشه گاماس گاماس!!!

 

امروز ترکوند!!!!!!!! 15 دقیقه زودتر از همیشه رسیدم!

/ 1 نظر / 8 بازدید