حماقت محض

چند سال استراتژیم رو بر اساس این فکر بنا کردم!!!

ترس از دست دادن

تازه فهمیدم:

ترس از دست دادن چیزی که سالها از دست دادیش!!

حالا می فهمم فقط حماقت کردم!!!

 

دو راه دارم:

١- بشینم زار زار گریه کنم و دپرس بشم که پنج سال عمرم به فنا رفت!!

٢- دوباره پاشم!!!

واضحه که اینبار دومیو انتخاب می کنم!!!

 

طرفای من تو این مشکل در حدی نیستن که بخوام تسویه حساب کنم!!!

یه مشت جوون احمق و ....!!!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید