معقولانه ....!

می دونی من فکر می کنم که شرایط تو طوریه که آدم باید از صفر شروع کنه و من آدمی نیستم که از صفر شروع کنم.

بازم می دونی تو بنظرم کار ثابتی نداری و این هم ایراد داره.

 

بهش میگم من شرایطم همینه آره یا نه.

میگه باید از توی حرفهام متوجه شی.

 

میگم من می خوام بشنوم آره یا نه و قطعی!!!

میگه نه!!!

 گفتم ممنون همین که فکر کردی خودش کلی می ارزید. مزاحم اوقات درس خوندنتون نشم!!

 

پ.ن: 3 ساعت خواب ذخیره شد!

پ.ن.2: پلیتیک نزد مهر ماهیان است و بس!!!

 

/ 1 نظر / 13 بازدید