از جالبات

طرف نمیدونه من پستم چیه.  عنوانم چیه. باید چقدر کدوم طرفی باشم. چقدر نباید باشم. 

درباره کاری که کردم اظهارنظر هم می کنه.

 

پ.ن: تا جایی هم که میدونم یه کار روتینه.  کار خاص نیست.

/ 0 نظر / 14 بازدید