تو رو دوست دارم

من بد کردم، تو خوبی

من شک کردم، تو اعتماد

من شکستم، تو موندی

من دریدم، تو سکوت کردی

من خوردت کردم، تو بازم منو خواستی

من فراموشت کردم، تو همیشه به یادم بودی

من...

می دونم اینارو می خوای بهم بگی، اما از این حرفا که بگذریم

تو رو دوست دارم!!(هنوز نمی گم که بیان کننده یجور حس منفیه، من با تمام وجود دوست دارم)

/ 0 نظر / 5 بازدید